กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ประชุมคณะกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและน้ำดื่ม)

 

 

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.สาโรจน์ ไพจิตร หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณ ร่วมกับ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร (คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและน้ำดื่ม) โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top