กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๔, ๑๔๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สั่งการให้ พ.อ. อธิภัทร  พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา, แรงงานจังหวัดยะลา,จัดหางานจังหวัดยะลา, ประกันสังคมจังหวัดยะลาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยะลา, อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา และสาธารณสุขจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวฯ ตามแผนการตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเฝ้าระวังและให้คำแนะนำของโรคโควิด-๑๙ ตามมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรคพื้นที่จังหวัดยะลา ประจำเดือน พ.ค. ๖๔ พร้อมทั้งดำเนินการเก็บอัตลักษณ์ แรงงานต่างด้าว และประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในสถานประกอบการพื้นที่ อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. ณ บริเวณไซต์งานก่อสร้างบริเวณสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี หจก. ช.ทวีทรัพย์ คอนสตัคชั่น เซอร์วิส ที่อยู่ สนง.เลขที่ ๒๖๕/๑ ม.๑๔ ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จว.ส.ข. เป็นผู้รับเหมา โดยมี วิศวกรผู้ควบคุมงานให้ข้อมูลและนำตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ จำนวน ๒๐ คน ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

Top