กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 19 พ.ค. 64 กอ.รมน.จังหวัด พ.ย. ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามการแผนขับเคลื่อนงานด้านมวลชน ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฉีดวัคซีน Covid – 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้บูรณาการร่วมกับ ชุด ชป.กร.มทบ.34 พร้อมด้วย จิตอาสา พระราชทาน มทบ.34, โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ซึ่งแจกแผ่นพับรณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีน Covid – 19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมทั้งร่วมแจกจ่ายผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกรราช เช่น ผักบุ้ง , ผักกาด, แตงกวา, พริก , โหระพา, กระเพรา, ถั่วพลู, มะม่วง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่ ชุมชนวัดลี, ชุมชนวัดศรีจอมเรือง ต.เวียง อ.เมือง จว.พ.ย. ช่วงที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ระบาด ผลการปฏิบัติ ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่​ และพร้อมที่จะรับวัคซีนต่อไป

Top