กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 17 พ.ค.64 เวลา 1000 กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. โดย พ.อ.ถกล มั กการุณ รอง ผอ.รมน.จังกวัด บ.ร.(ท.) มอบให้ พ.ท.โอภาส กิรัมย์ หัวหน้า กลุ่มงาน ฝกม.กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. บูรณาการร่วมกับ ศดธ.จังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับน้ำประปาไม่สะอาด ที่ บ.บิง ม.2 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ผลการประชุมหารือร่วมกับ อบต./กรรมการหมู่บ้าน/ผญ.บ้าน/กำนัน/ชาวบ้าน ม.2 จำนวน 50 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top