กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด พ.ย.

   เมื่อ 16 พ.ค. 64 เวลา 0930 กอ.รมน.จังหวัด พ.ย. ได้จัดกำลังพล บูรณาการประสานงานร่วมกับ ชป.บรรเทาสาธารณภัย มทบ.34 ,ภ.จว.พ.ย.,ตชด.32,สภ.เมืองพะเยา,ปภ.จว.พ.ย., ฝ่ายปกครอง, ทต.เมืองพะเยา, อบจ.พ.ย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจและช่วยเหลือราษฏรที่ประสบวาตภัยซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกและลมกระโชกแรงในวันที่ 15 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่ ชุมชน วัดศรีจอมเรือง, ชุมชนวัดลี, ชุมชนเมืองชุม และชุมชนภูมินทร์ อ.เมือง จว.พ.ย. โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมช.เกษตรและสหกรณ์  และคณะฯ ร่วมสำรวจและให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น ซึ่งประชาชนในชุมชนพึงพอใจและมีกำลังใจ

Top