กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

วันที่ 13 พ.ค. 64 ร.ท.ประสิทธิ์  เวชคง รอง หน.ฝ่ายแผนความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ช.น. ร่วมกับ กรมการจัดหางานจังหวัดชัยนาท,ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาท เข้าตรวจเเรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท เพื่อป้องกัน เเละควบคุมการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-เวลา 10.30 น.เข้าตรวจสอบบ้าน นายจักรพงษ์  รัฐสภาพรชัย (นายจ้าง) ที่อยู่ 39 ม.5 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท มีเเรงงาน 1 คน (ทำงานบ้าน)

MRS AYE AYE KHINE (เมียนมา)ลงทะเบียนเเล้ว

-เวลา 13.00 น. เข้าตรวจสอบโรงน้ำเเข็ง

นายอภิวัฒน์ เอมสรรค์(นายจ้าง)ที่อยู่927 ม.2 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท มีเเรงงาน 1 คน

นาย มีน อู (เมียนมา) ทำงานโรงน้ำเเข็ง ลงทะเบียนเเล้ว

ผลการปฏิบัติ นายจ้างเเละเเรงงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

Top