กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 64 เวลา 1330 พ.อ. พรชัย  นพรัตน์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว.(ท.) ร่วมพิธีส่งมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติของสภากาชาดไทย ให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ณ  ศาลาประชาคม จว.นว. โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผวจ.นว./ผอ.รมน.จังหวัด น.ว. เป็นประธาน

Top