กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

*** เมื่อ 11 พ.ค. 64 ที่ บริเวณลำห้วยพระคือ เทศบาลตำบลพระลับ อ.เมืองขอนแก่น ดร สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พันเอกสมบูรณ์  ณ หนองคาย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายทหาร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืช เศษสวะ ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ และเปิดทางน้ำ การพร่องน้ำเพื่อเตรียมเป็นแก้มลิงไว้รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564

*** ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ความคืบหน้าในโครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นในปีนี้ ได้เริ่มเปิดโครงการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในการดำเนินการช่วงต้นของโครงการ เป็นการเริ่มต้นการพร่องน้ำ

 

 

Top