กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 พ.ค. 64 เวลา 1600 พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่พร้อมด้วย ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี, จนท.กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี, จนท.สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี, จนท.สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี, มว.สห.มทบ.13 ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ ณ ตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรี และตลาดนัดคลองถมตำบลท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ตามข้อสั่งการของ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี/ผอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เรื่องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกนอกเคหสถาน พร้อมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ที่มาจับจ่ายใช้สอยสินค้าบริเวณตลาดนัด  ให้ตระหนักถึงอันตรายของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม และการดำรงชีวิตของประชาชน โดยเน้นย้ำให้ประชาชนทำหน้าที่ของตนเองให้สวมหน้ากากอนามัย 100% เมื่อออกจากบ้าน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนเข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่พบผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามในการสวมหน้ากากอนามัยแต่อย่างใด

Top