กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

วันที่ 8 พ.ค.64 เวลา 12.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนครพนม เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัย ครอบครัวนางทัศนีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ ม.8 ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม(เสียหายหนักที่สุด)พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องบริโภคจำเป็นในห้วงการซ่อมแซมบ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ ร่วมรับมอบ.

 

 

 

 

 

Top