กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๔, ๑๔๐๐ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอรามัน เพื่อนำชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-๑๙ สภากาชาดไทย สนับสนุนให้กับอำเภอ ได้นำไปแจกจ่ายชาวบ้านในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ โดยการปิดหมู่บ้าน จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านอุแบ ม.๔ ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จว.ย.ล. ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ซึ่งทางจังหวัดยะลา ได้ออกประกาศปิดหมู่บ้านก่อนหน้านี้ เพื่อควบคุมการแพร่าระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยหมู่บ้านดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อ จำนวน ๑ ราย และกำลังเฝ้าสังเกตอาการอีก จำนวน ๓๒ คน โดยทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินแจกชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤต COVID-๑๙ สภากาชาดไทย แต่ละบ้านพร้อมสอบถามถึงความเป็นอยู่ที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยให้ทางอำเภอรามัน เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และคอยรายงานให้ทราบต่อไป

Top