กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ร่วมทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) กับ หน.ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้าง ภายในพื้นที่บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยตลาดสดเทศบาลเมืองยโสธร ได้ดำเนินการทำความสะอาดล้าง อาทิตย์ ละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ในการนี้ นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานในการนำทีมทำความสะอาด ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

Top