กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันทีั่ 5 พ.ค. 64, 1000 พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) มอบหมายให้   ร.ท. โกวิท อินมา รอง หน.ฝ่ายแผนฯ ร่วมกับ พนักงานของ บริษัท เอ.เอส.พี.เอเชียซัมพาวเวอร์ จำกัด, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ ร่วมตรวจสอบระบบบ่อบาดาล ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ บ้านน้ำหมีน้อย หมู่ที่ 5 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ ผลการตรวจสอบระบบบ่อบาล (บ่อคู่) ในบริเวณพื้นที่ของลุงสง่า ตรวจพบระบบสูบน้ำด้วยปั๊มซับเมิร์ส มีการขัดข้อง ซึ่งช่างของ บริษัท เอ.เอส.พี.เอเชียซัมพาวเวอร์ จำกัด ได้มากำลังดำเนินการซ่อมเพื่อให้สามารถใช้งานได้  สำหรับจุดอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

Top