กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อ 5 พ.ค.64 เวลา 13.30 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน. จังหวัด ส.พ.(ท) และ พ.ต.บุรเศรษฐ์ ชัยอนนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว , ร.อ.นพรุจ มีฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน และ จ.ส.อ.ธัญพัฒน์ ศุภภัคชลนริศย์ รอง หน.ชรต.126 กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่ อำเภอศรีประจันต์ , อำเภอดอนเจดีย์ , อำเภอหนองหญ้าไซ , อำเภอเมืองสุพรรณ , อำเภอเดิมบางนางบวช , อำเภอด่านช้าง , อำเภอสามชุก และ อำเภออู่ทอง ณ ห้องประชุมอำเภอศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส.พ. , หน.ส่วนราชการ , กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีและ ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

 

 

 

 

- ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top