กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๓ พ.ค.๖๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมร่วมกับ ศูนย์ป่าไม้นครพนม สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นพ.2 (กุรุคุ) สน.ควบคุมไฟป่าฯ ชรต.204(น.พ.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อาสาสมัคร ลาดตระเวนตรวจพื้นที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต.กุรุคุ อ.เมืองนครพนม : สภาพป่าไม่มีการบุกรุกทำลาย #รวมพลังทุกฝ่ายสร้างสายใยอนุรักษ์

Top