กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 29 เม.ย.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.ธีระ  ศรีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมกับ ศรชล.ป.น., ประมงจังหวัดปัตตานี, ป้องกันจังหวัดปัตตานี, ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำประมงทะเลปัตตานี, สนง.ทรัพยากรและชายฝั่งที่ 9 ปัตตานี  ประชุมพูดคุย เพื่อหาแนวทางและข้อตกลงใจในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี โดยการใช้ลอบพับ (ไอ้โง่) ณ.ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ บ้านดาโต๊ะ หมู่4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ กับกลุ่มชาวประมงที่ยังมีการใช้เครื่องมือการทำประมงผิดกฎหมาย

Top