กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 เมษายน 2564
แชร์ |

วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ. กฤติ พันธะสา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง คชาภา ธรรมวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ ร่วมงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จว.ส.ท. โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นประธาน

Top