กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 มกราคม 2566
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและการแก้ไขความมั่นคง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ห้วงวันที่ 23 - 27 ม.ค.66เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 พ.อ.กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) ให้การต้อนรับ พ.อ.พลกลิน อินทรณเดช ผอ.สขผ.สบข.กอ.รมน. พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามโครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและการแก้ไขความมั่นคง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ห้วงวันที่ 23 - 27 ม.ค.66 เพื่อเป็นการรับทราบการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นปัญหา เรื่อง พลังงานทดแทน และระบบโซลาร์เซลล์ ประชุม ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ชั้น.5 ศาลากลางจังหวัดยโสธร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

Top