กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 เมษายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุฝนตก พายุพัดบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่ ต.เชียงเพ็ง และ ต.โคกนาโก

 

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 เวลา 08.00 น. พ.ต.มงคล เถาชาลี สด.อ.ป่าติ้ว/หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ได้ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุฝนตก พายุพัดบ้านเรือนราษฎร​ คอกปศุสัตว์​ เมื่อ 26 เม.ย.64 เวลาประมาณ 22.30 น.เบื้องต้นได้รับความเสียหาย​ ดังนี้

 

 

 

 

1 ต.เชียงเพ็ง

 

 

 

 

- บ.เซ ม.2 จำนวน 4 หลัง

 

 

 

 

- บ.โนนม่วง ม.3 จำนวน 26 หลัง

 

 

 

 

- บ.เซซ่ง ม.4 จำนวน40 หลัง

 

 

 

 

2 ต.โคกนาโก

 

 

 

 

- บ.หนองแข้ ม.5 จำนวน5 หลัง

 

 

 

 

-บ.หนองแข้ ม.13 จำนวน 4 หลัง

 

 

 

 

-บ.โคกสุวรรณ ม.10 จำนวน 5 หลัง

 

 

 

 

- ฝ่ายปกครองอำเภอป่าติ้วร่วมกับอบต.เชียงเพ็งและอบต.โคกนาโกได้เร่งสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

 

 

Top