กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 27 เมษายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 26 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ พ.ต.บุรเศรษฐ์ ชัยอนนต์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. บูรณาการร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 , ทส.จว.ส.พ. , สนง.เจ้าท่า จว.ส.พ. , ศูนย์ดำรงธรรม จว.ส.พ. , กองสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง ส.พ. , ทต.ท่าระหัด , อบต. สนามชัย , อบต.ไผ่ขวาง , ชป.โพธิ์พระยา และกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำคลองท่าโขลง , คลองบ้านโพธิ์จำนวน 5 จุด ภายใต้แผนปฏิบัติการรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำสาธารณะ คลองท่าโขลง , คลองบ้านโพธิ์ ให้ใสสะอาดเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ อ.เมืองสุพรรณบุรี เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากจุดแรก ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี

- ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top