กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 เมษายน 2564
แชร์ |

         เมื่อ 19 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ,กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน,  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการ จัดเตรียม หอประชุมใหญ่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อใช้สำหรับรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวน 101 เตียง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเตียงสนาม แบบกระดาษ จาก บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  ประกอบด้วย ฟูก ผ้าปู ผ้าห่ม และหมอน ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกำลังพลจากหน่วยทหารสังกัด กองพลทหาราบที่ 7 ที่ได้ช่วยกันปรับสภาพพื้นที่ ให้มีความพร้อม ในการรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทย์และพยาบาล มีระบบในการจัดการที่มีมาตรฐาน สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อออกไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top