กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 เมษายน 2564
แชร์ |

วันที่ 26 เม.ย.64 เวลา 10.30 น. ร.ท.ประสิทธิ์ เวชคง รอง หน.ฝ่ายแผนความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ช.น. ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ตรวจสอบสต็อกโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ณ บริษัท สิริสถิตถาวร จำกัด เลขที่ 178-185 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเเซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยมี นางสิริวรรณ  วุฒิสถิตถาวร ตำเเหน่ง ผู้จัดการ เป็นผู้นำในการตรวจสอบ

สรุปผลการตรวจสอบ บริษัททำตามหลักเกณฑ์การรองรับเงินชดเชยดอกเบี้ยของโครงการฯถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการรับรองว่าเป็นมันสำปะหลัง ของเกษตรอย่างเเท้จริง และอยู่ในความครอบครองตามมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน

Top