กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 เมษายน 2564
แชร์ |

*กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.*

 

 

จัดกำลังพลบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤต Covid-19 โดยบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้ป่วยวิกฤติ และการสำรองโลหิตไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 

 

 

 

***************

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 0900 พันเอก สมบูรณ์ ณ หนองคาย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กำลังพล มณฑลทหารบกที่ 23 และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น ณ สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้การบริจาคโลหิตของประชาชนมีจำนวนลดน้อยลงทำให้ปริมาณเลือดสำรองในคลังเลือดกลางมีจำนวนลดน้อยลงไปด้วย ส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างปัจจุบันทันด่วน และเป็นไปตามนโยบายสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 2 ที่ต้องการให้หน่วยทหารแต่ละพื้นที่ได้บูรณาการแผนการบริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด และศูนย์รับบริจาคโลหิต หรือโรงพยาบาลในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 23 ได้นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนการบริจาคโลหิตของกำลังพลตามวงรอบการบริจาคโลหิต และกรณีที่ประชาชนต้องการโลหิตในกรณีฉุกเฉิน สำหรับผลการปฏิบัติ ในครั้งนี้ มีกำลังพล และครอบครัว ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 37 นาย ปริมาณโลหิต 16,650 ซีซี

 

 

 

 

****************

 

 

 

 

#บริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

 

 

 

 

#เราจะฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

 

 

 

 

#ทหารไทยห่วงใยประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

Top