กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 8 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ พ.อ.ธีรวัฒน์  ปิ่นแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีเปิดและร่วมสัมมนาปัญหาการทำประมงในพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลและชายฝั่ง ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา ผวจ.ตรัง/ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง. เป็นประธานในพิธี

Top