กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 7 เมษายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ชมการสาธิตการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมชนสาธารณะของชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) ร่วมกับ หน.ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมชมการสาธิตการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานดูแลการชุมชนสาธารณะของชุดกองร้อยควบคุมฝูงชน ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้เข้ารับการฝึกทบทวน 2 กองร้อย จำนวน 300 คน ซึ่งการฝึกทบทวนดังกล่าวประกอบด้วยสถานการณ์สมมุติในการชุมนุมที่เพิ่มความรุนแรงตามลำดับจนถึงขั้นวิกฤต โดยมี นายชลธี ยังตรง ผวจ.ยโสธร เป็นประธานฯ ณ บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์ OTOP สวนสาธารณะพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร

 

 

ผลการปฎิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top