กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 7 เมษายน 2564
แชร์ |

- เมื่อ 7 เม.ย. 64, 0830 พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท. หญิง นิภาวดี โสมนัส รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ และกำลังพลของ กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ วัดใหม่บุ่งวังงิ้ว ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมมิทัศน์ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ฉีดน้ำทำความสะอาดลานวัด โบสถ์ ศาลาการเปรียญ ร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ต.ป่าเซ่า โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน

Top