กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 7 เมษายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.

เมื่อ 4 เม.ย.64 เวลา1340 อ.บางปะกง ได้รับแจ้งจากกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.หอมศีล ต.สองคลอง ต.บางปะกง และต.ท่าสะอ้าน ว่าเกิดเหตุฝนตกหนักพายุลมแรงในพื้นที่ทำให้ต้นไม้ล้มขวางทาง รวมทั้งมีบ้านเรือนราษฏรได้รับเสียหายจำนวน 25 หลังคาเรือน(เสียหายทั้งหลัง 1 หลัง/บางส่วน 24 หลัง) รวมทั้ง มีเรือประมงขนาดเล็กเสียหายอีก 1 ลำ  จากนั้น นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นอ.บางปะกง สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม สมาชิก อส. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย โดยมีรายละเอียดบ้านเกิดเหตุ เจ้าของ และความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้
  1.ต.หอมศีล จำนวน 1 หลัง
   -นางพนารัตน์ จันตะเคียน 47 ม.5 หลังคาบ้านทั้งหมด/ฝาบ้าน 3 ด้าน


  2.ต.สองคลอง จำนวน 22 หลัง
-นายบุญ ชาญสมุทร 9/10 ม.3 กระเบื้องหลังคา 15 แผ่น
-นายสุนทร รอดคล้าย 14/2 ม.4 หลังคาสังกะสี 10 แผ่น
-นายอำนาจ สุทินเผือก 21/1 ม.4 กระเบื้องหลังคาทั้งหลัง
-นายวิรัตน์ อ้นเกษม 64 คม.5 กระเบื้องหลังคาบ้าน 15 แผ่น
-นางสมร อ่อนละมูล 94 ม.5 กระเบื้องหลังคาบ้าน 3 แผ่น
-นายธีระ เพ็งสุวรรณ 131/1 ม.5 หลังคาสังกะสี 4แผ่น กระเบื้อง 6 แผ่น
-นายปัญญา ทองจัดทรัพย์ 128 ม.5 ฝ่าบ้านกระเบื้องแผ่นเรียบ 2 แผ่น
-นางนารี ดวงเดือน 104/1 ม.5 กระเบื้องหลังคาบ้าน 6 แผ่น
-นายบุญเลิศ เพ็งสุวรรณ 100/5 ม.5 กระเบื้องหลังคา 3 แผ่น
-นายสังเวียน อรุญรัตน์ 40/2 ม.5 กระเบื้องหลังคา 20 แผ่น
-นายลือชา อยู่ไสว 119 ม.5 กระเบื้องหลังคา 10 แผ่น
-นานจรัล กรัสประพันธ์ 93/1 ม.5 กระเบื้องหลังคา 10 แผ่น
-นายวิชัย ชื่นจู 103 ม.5 กระเบื้องหลังคา 4 แผ่น
-นายเจริญ กลัดประพันธ์ 103/1 ม.5 กระเบื้องหลังคา 4 แผ่น
-นายเอก รวงผึ้ง 84 ม.6 เสียหายทั้งหลัง
-นายไพโรจน์ รวงผึ้ง 32/6 ม.6 ฝาบ้านและหลังคาสังกะสี 10 แผ่น

-นางวันเพ็ญ อ่อนละม้าย 87 ม.8 ฝาบ้านเสียหาย 3 ด้าน
-นายสายันต์ ทองแย้ม 24/4 ม.9 กระเบื้องหลังคา 6 แผ่น
-นายไพรฑูรย์ โพธิ์ศรี 30/6 ม.9 กระเบื้องหลังคา 5แผ่น
-นางบุญมา แก้งนุ่ม 1/7 ม.1 หลังคาสังกะสี 20 แผ่น/กระเบื้อง 40 แผ่น
-นายประพัฒน์ คำพะอุ บ้านไม่มีเลขที่ ม.1 หลังคาเสียหายทั้งหลัง
-นายจอม เรืองศรี 83/13 ม.6 เรือปะมงขนาดเล็กกราบเรือแตกทั้งลำทำให้เรือจมทะเลเสียหาย

  3.ต.บางปะกง จำนวน 2 หลัง
-นายนิมิตร พูลนายม 36 ม.17 กระเบื้องหลังคา 6 แผ่น
-นายอาทิตย์ พูลนายม 36/1 ม.17 กระเบื้องหลังคา 2 แผ่น

 4.ต.ท่าสะอ้าน ม.8 บริเวณถนนหมู่บ้านต้นไม้ใหญ่ล้มขวางทางและทำให้สายไฟขาดไฟดับ กฟภ.สาขาบางปะกงแก้ไขแล้ว
  ทั้งนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยตามอำนาจหน้าที่แล้ว ไม่มีผู้ใดบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

Top