กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 23 พ.ย.65 พ.ต.ท.ธนพล เยาวพักตร์ สวญ.สภ.ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา พร้อมด้วย นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต), จนท.ร้อย ทพ.4706 และ จนท.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้ร่วมกันออกตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ เนื่องจากได้รับแจ้งจากคนให้ข่าวว่า มีการลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ ท้องที่พื้นที่ บ้านตะโละเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลาคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบ กลุ่มบุคคล บนภูเขาตะโละเว ท้องที่ บ้านตะโละเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ขณะเดินขึ้นภูเขา เข้าตรวจสอบจุดตัดโค่นไม้แปรรูปไม้ ได้ยินเสียงเครื่องเลื่อย ในป่าบนภูเขาสูง จึงจัดกำลังไปยังเสียงเครื่องเลื่อย เมื่อเข้าไปใกล้เสียงเครื่องเลื่อยเงียบไป คาดว่าคนเลื่อยไม้รู้ตัวก่อน เพราะ ต้องผ่านกลุ่มบ้านบนถนนทางเข้าและมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่คณะเข้าพื้นที่ตรวจพบ ต้นไม้ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ถูกตัดล้มคาตอจำนวน 4 ต้น แล้วลักลอบแปรรูป บางต้น ยังแปรรูปไม่เสร็จ และบางต้นไม้แปรรูปถูกขนย้ายลงจากภูเขาไปแล้วบางส่วน ขณะตรวจสอบ ไม่พบกลุ่มมคนลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ ร่องรอยหลบหนีไปก่อน จนท.ไปถึง คณะ จนท.จึงทำการตรวจยึดไม้ ดังนี้1.ไม้ งิ้ว ขนาดโต 200 ซม.ยาว 10 เมตร จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 3.65 ลบ.ม.2.ไม้ งิ้ว ไม้ซีกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ซีก/ชิ้น ปริมาตร 0.83 ลบ.ม.3.ไม้ แปรรูป ขนาดต่าง จำนวน 24 แผ่นชิ้น ปริมาตร 0.38 ลบ.ม.โดยกล่าวหาว่า กระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เหตุเกิดที่ ป่าไม้บนภูเขาตะโล๊ะเว บ้านตะโล๊ะเว หมู่ที่ 9 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ป่าต้นน้ำคลองตะโล๊ะเว แม่น้ำปัตตานี จึงได้ มอบหมายให้ นายมะซิ อุเซ็ง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) เคลื่อนย้ายไม้แปรรูป ไปเก็บรักษา แล้วจัดทำบันทึก นำเรื่องร้องทุกข์ ต่อ พงส.สภ.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป./

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top