กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 24 พ.ย.65 เวลา 0830 น.

พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. มอบหมายให้ พ.อ.บุญยิ่ง คงเกตุ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ และพิธีทางศาสนางานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2565

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสะพานข้ามแม่น้ำแควฯ ในการนี้ได้มีการกล่าวบวงสรวง , ถวายเครื่องสักการะ , ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าบังสุกุลรวมทั้งกรวดน้ำรับพร ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว อ.เมือง จว.ก.จ. โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผวจ.กจ. เป็นประธานในพิธี

Top