กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 6 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๖ เม.ย. ๖๔, ๑๒๓๐-๑๕๓๐ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.), พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.), กำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมประสานการปฏิบัติกับหน่วย โดย กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. บรรยายสรุปเรื่อง ภารกิจ, การจัด, การบรรจุ และส่งข้อมูลปัญหาข้อขัดข้อง ทางด้านกำลังพลและด้านการส่งกำลังบำรุง ให้ สบค.กอ.รมน. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม ๑ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ต.เขาตูม อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยมี พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผอ.สบค.กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม

Top