กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐น. กอ.รมน.จังหวัด.มห. โดย พ.อ.วิระ สอนถมรอง.ผอ.รมน.จว.มห.มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุนทร คำแก้ว รอง.หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ บูรณาการออกตรวจทางเรือร่วม นรข.เจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ทหารพราน ตร.ภูธรจังหวัดมุกดาหาร เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนตามช่องทางธรรมชาติและ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท๑๙ และป้องกันการลักลอบขนส่งสิ่งของผิดกฏหมาย ตามพรมแดนแม่น้ำโขง ผลการปฏิบัติ: เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไป: ปกติ

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top