กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 1 เม.ย. 64 เวลา 10.30 น. พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท. เอกสิทธิ์ ทาต่อย รอง หน.ชุดครูฝึกและวิทยากรโครงการ อพป.ฯ พร้อมด้วยกำลังพลในสังกัด เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และสรุปการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของหน่วยป่าไม้ในเขตพื้นที่ อ.ฟากท่า ณ ที่ว่าการอำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายปริญญา คุ้มสระพรม ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย นายณัฐวัตน์ เกตุจันทร์ หน.ปภ.อ.ต., ผู้แทนอำเภอฟากท่า, หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ และ นายมรกต อินทรภู่ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ซึ่ง ผอ.ทสจ.อ.ต. ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานป่าไม้ในพื้นที่ โดยให้ อ.ฟากท่า จัดประชุมผู้ใหญ่บ้าน ห้วยบ่อตูม และห้วยกล้าเหลือง ในวันที่ 5 เม.ย. 64 ซึ่งจะมีการประชุมประจำเดือนของอำเภอ และ ผอ.ทสจ.อ.ต. จะจัดหาเครื่องเป่าลม และอุปกรณ์ดับไฟ ให้แก่ป่าไม้ในพื้นที่ต่อไป

Top