กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 เมษายน 2564
แชร์ |

      เมื่อ 1 เม.ย.64 เวลา 09:30 น. ร.ท.ประสิทธ์   เวชคง  รองหัวหน้า ฝ่ายแผน   กอ.รมน.จังหวัด ช.น. ร่วมกับ แรงงานจังหวัด ช.น., จัดหางานจังหวัด ช.น., สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน จังหวัด ช.น., ประกันสังคมจังหวัด ช.น., ปลัดจังหวัด ช.น., ตำรวจภูธรจังหวัด ช.น., ปลัดอำเภอสรรคบุรี, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ช.น., ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยง อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 (1.) สบายดีรีสอร์ท 177 หมู่ 2  ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 (2.) ภูนรารีสอร์ท  177 หมู่ 6 ต.เที่ยงแท้ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 (3.) ลาวัลย์ฟาร์ม  45 หมู่ 2 ต.โพธิ์งาม อ.สรรคบุรี                                                                                                                                                                                                                               (4.) บุญมากฟาร์ม 78/1 หมู่ 14 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 
 (5.) 111 รีสอร์ท แอนด์ สปา  121/1-18 หมู่ 4 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
     ## สรุป ทั้ง 5 สถานประกอบกิจการ  ตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำผิดเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

Top