กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 เมษายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๓๑ มี.ค.๖๔, ๐๙๓๐ ศปก.อ.ปะนาเระ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา " เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยได้ร่วมกันทำฝายกั้นน้ำ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทานอำเภอปะนาเระ,ปลัดอำเภอ,ผู้แทน สภ.ปะนาเระ, ผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๒,เจ้าหน้าที่ปกครอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณฝายกั้นน้ำ ตำบลควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top