กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2565
แชร์ |

ห้วง 17 – 24 ส.ค.65 : กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.บูรณาการร่วมกับ อบต.น้ำโสม, ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำโสม และผู้นำชุมชน จัดการฝึกอบรม “โครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)รุ่นที่ 1/2565 ณ อบต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จว.อ.ด.โดยเมื่อ 24 ส.ค.65 ทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง คนละ 7 นัด และเมื่อเวลา 1130 มีพิธีปิดการฝึกอบรมโดยมี พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.(ท.)เป็นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 40 คน

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top