กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 กันยายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.เมื่อ 16 ก.ย.65 เวลา 1000 พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.ธานิน ธวัชรศิลปศร หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2565 ณ ศาลาพระธรรมมังคลาจารย์ (ศาลาชายน้ำชั้น 1) วัดโสธรวราราม วรวิหาร อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผวจ.ฉ.ช./ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. เป็นประธานในพิธี

Top