กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 กันยายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ช.น. วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.วิรัตน์  คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น.(ท.) ร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ณ วัดหนองไม้เเก่น หมู่ที่ ๗ ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์  ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

Top