กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กันยายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 20 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น.

โดย พ.อ. บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน. จังหวัด ก.จ. (ท.) ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่ขาดแคลน โดยมี เจ้าหน้าที่ ทต.หนองบัว และ อสม. มอบแมส , แอลกอฮอล์ล้างมือ , ข้าวสาร , น้ำตาล อีกทั้งมอบรถวีลแชร์ จำนวน 1 คัน, ที่ได้รับการสนับสนุนจาก จส.100 ธนาคารกรุงเทพฯ ให้กับ นายอำนาจ สุขคุ้ม อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 50/7 ม.8 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี, พิการประเภท 3 ทางเคลื่อนไหว ทางร่างกายซึ่งการมอบครั้งนี้ ทำให้ผู้ป่วยได้รับขวัญกำลังใจ ในการใช้ชีวิตต่อไป

Top