กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 กันยายน 2565
แชร์ |

#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน #จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 65 เวลา 09.00 น.
พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 และ อบต.กฤษณา โดยชุดช่างจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการสร้างบ้านให้กับ นายวรากรณ์  ธัญญะผล 21 ปี พักอยู่บ้านเลขที่ 96/1 หมู่ 6 ต.กฤษณา อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเกิดเหตุวาตภัยทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง และประกอบกับทางบ้านมีฐานะยากจน โดยทาง กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 17 และ อบต.กฤษณา มีความห่วงใยในความเป็นอยู่ จึงดำเนินการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ จะได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ดำเนินชีวิต ต่อไป
ผลการปฏิบัติ : มีความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 10 %

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ปรับทุกข์ผูกมิตร

Top