กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 กันยายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.จ.เมื่อ 151000 ก.ย.65 พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ./รอง ผบ.มทบ.12 , นายพิสิษฐ  สิริสวัดินุกุล นอภ.ประจันตคาม , พ.อ.เทพพิทักษ์ นิมิตร ผบ.ร 2 รอ. , จิตอาสา มทบ.12 , จิตอาสา ร.2 รอ. นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม , ประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์งาม , กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลโพธิ์งาม , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโครงการคืนบ้านแสนสุข บ้านไทรงาม (โมเดลต้นแบบ การจัดสรรทุนงบประมาณการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ โดยสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ต.โพธิ์งาม ) ณ บ้าน นางสวย มาณะสร้าง บ้านเลขที่ 173 หมู่ที่ 18 ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี กิจกรรมมีดังนี้ - นายยุวชลินท์ ยอดดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 สมาชิก ทสปช. กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม - มีการมอบป้ายโครงการบ้านแสนสุข และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับนางสวย มาณะสร้าง เจ้าของบ้าน สร้างความประทับใจให้กับเจ้าของบ้านและผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Top