กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 กันยายน 2565
แชร์ |

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 15.30 น.

พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.รักเกียรติ สีเดือน , ร.อ.ไกรศร อ่ำเกิด , จ.ส.ท.สุชาติ ทัพเจริญ , ส.อ.อภิวัฒน์ สุดตา , ส.อ.วนัส เฟื่องฟู และ พล.อส.จิรัฎฐ์ อินทร์ปัญญา บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์ในการขออยู่ในราชอาณาจักรเพื่อการอื่นใด อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง และเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดังนี้

1. ตรวจสอบ Mrs.Noy. อายุ 27 ปี สัญชาติลาว พักอยู่บ้านเลขที่ 87/1 ม.2 ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี (อยู่เพื่อรับการอุปการะจากสามีสัญชาติไทย)

2. ตรวจสอบเอกสารประจำตัว“ถูกต้อง” ตรวจเอกสารการขออนุญาตอยู่เพื่อรับการอุปการะจากสามีสัญชาติไทย“ถูกต้อง”

3. “ไม่มี” รายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีบุคคลต้องห้าม

4. สอบพยานยืนยันไว้เป็นหลักฐาน จำนวน 1 ปาก

5. เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

#ป้องกัน #บุคคลต่างด้าว #ลักลอบเข้าเมือง #ร่วมต้านโควิด19 #ความมั่นคงทางสังคม

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top