กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 มีนาคม 2566
แชร์ |

        กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อ 201430 ส.ค.65 พ.อ.ผ่านศึก อนันตพงษ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง อัจฉรี  อ่อนแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคล ,ร.ท.สันติ  หอมตลบ หน.ชรต.111 ,จ.ส.อ.สุพจน์ สุขชุ่ม ,จ.ส.อ.ยุทธชัย  ม่วงสด ,จ.ส.อ.ประเสริฐชัย  ม่วงสด เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร่วมกับคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบภารกิจนำประชาชนจากจุดลงรถหน้าสำนักงานวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริการประชาชนนำส่งจุดคัดกรองและนำเครื่องดื่ม อาหาร พระราชทานไปมอบให้แก่ พี่ น้องประชาชน และข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่  อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ณ  บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์ อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรัขันธ์ โดยมี ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะทำงาน นับเป็นการร่วมแรงร่วมใจสมดังปณิธาน " จิตอาสาพระราชทาน  เราทำดีด้วยหัวใจ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top