กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กันยายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 15 ก.ย.65,1030

พ.อ.ไชยนคร กิจคณะ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ย.(ท.) ลงพื้นที่บ้านหนองม่วง ม.6 ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นประธานการมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ที่ได้รับพระราชานุมัติให้เข้าร่วมโครงการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"และโครงการ" ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรร่วมรับมอบ 80 ราย และกระทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ ม.6 (ไร่สุบิน)โดยมีนายอำเภอ ฝ่ายปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ร่วมกิจกรรม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ที่ทรงห่วงใยพสกนิกร

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top