กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 กันยายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 141330 ก.ย.65 ตามข้อร้องเรียนผ่าน คอลเซนเตอร์ 1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคง กอ.รมน. เลขที่เอกสาร 3329 เรื่องให้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ก.(ท.) มอบหมายให้ ชุด ชรต.121 กอ.รมน.จังหวัด ส.ก. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ โดยเเรงงานจังหวัดสระแก้ว, จัดหางานจังหวัดสระแก้ว, ตม.จว.สระแก้ว, ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอวังน้ำเย็น, เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น และ สภ.วังน้ำเย็น ลงพื้นที่ทางเข้าตลาดวังน้ำเย็น ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยเข้าตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องทุกข์ กรณีร้านน้ำดื่มชาววัง ตั้งอยู่ที่ 193/1 ม.1 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น มีนายธีรภัทร พิระยะภัทรกิจ เป็นเจ้าของกิจการและเป็นนายจ้าง ว่าสถานที่ดังกล่าว ใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย มนขณะที่เจ้าพนักงานกำลังทำการตรวจสอบอยู่นั้น พบชาวต่างด้าว จำนวน 2 ราย กำลังขับรถซาเล้งบรรทุกถังน้ำดื่มเข้ามาภายในบริเวณร้านน้ำดื่มชาววัง จึงแสดงตนและเเสดงบัตร และขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวและเอกสารการได้รับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งทั้ง 2 ราย ถือเอกสาร Border Pass สัญชาติกัมพูชา ทราบชื่อ ดังนี้1.Mr.PHEAREK OENG (นายภาระ อึง) อายุ 32 ปี2.Mr.SOVONG CHAN (นายสุวัง จัน) อายุ 25 ปีผลการตรวจสอบคนต่างด้าวชาวกัมพูชาทั้ง 2 ราย ไม่มีใบอนุญาตทำงาน เจ้าพนักงานผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับ ทราบว่า- ผู้ต้องหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 8 ฯลฯ- ผิดมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. ตรวจคนเข้าเมือง 2522 เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน ซึ่งรับคนต่างด้าว ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัยไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ บ้าน เคหะสถานภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยส่วนนายจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่มีความประสงค์ร้องทุกข์กล่าวโทษ ดังนี้- ข้อหาให้คนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 9 ฯลฯนำผู้ต้องหา ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังน้ำเย็น ดำเนินคดีตามกฎหมายและผลักดันกลับประเทศกัมพูชา ต่อไป

Top