กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มีนาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๔, ๐๙๐๐ นายรอยาลี ยะดะหะ นายอำเภอ/ผอ.ศปก.อ.มายอ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการอำเภอมายอ ผู้แทนกองร้อยทหารพรานในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.  ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลสาคอใต้,สาคอบน จำนวน ๓ ราย พร้อมทั้งได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล สำหรับการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยเป็นการออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วย พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ณ พื้นที่ หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลสาคอใต้ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Top