กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 22 มีนาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : พิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีถูกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธาน ฯ

ผลการปฏิบัติ : ตามที่จังหวัดยโสธร ได้จัดพิมพ์สลากกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี 2564 มีผู้ถูกรางวัลประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลที่ 4 มาติดต่อขอรับรางวัล เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธรจึงได้กำหนดมอบรางวัลดังกล่าว อื่นๆ - เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top