กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 22 มีนาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.ภาค ๒ ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๑๐๐ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม มทภ.๒/ ผอ.รมน.ภาค ๒ มอบหมายให้ นายกองเอก สยาม ศิริมงคล ผวจ.อ.ด./ ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด.เป็นประธานพิธี กอ.รมน.ภาค ๒ ห่วงใยประชาชน มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิต-๑๙ในพื้นที่ จ.อุดรธานี จำนวน ๑๐๐ คน สถานที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมทั้งได้มอบ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยในกับราษฎรผู้มาร่วมกิจกรรมด้วย สร้างความอบอุ่น เชื่อมั่น ประทับใจในหน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.อย่างดียิ่ง

Top