กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 22 มีนาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 19 มี.ค 64 พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี(ท.)เป็นประธานเปิดโครงการาสนเสวนาส่งเสริมการมีส่วมร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปี 64 โดยกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมเป็นกลุ่มอาชีพเกษรตรกรปลูกกล้วยน้ำว้า จำนวน 30 คน โดยมี พัฒนาการ อ.วัดเพลง / ปราชญ์เพื่อความมั่นคง / อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมาให้ความรู้ และ พ.อ.ประยุทธ  ผดุงพจน์ ได้มอบเครื่องปั่นกล้วย เครื่องซีลให้ใว้ใช้แปรรูปและทำบรรจุภันต่อไป

Top