กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 มีนาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๙ มี.ค. ๖๔, ๑๗๐๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นางพาตีเมาะ สะดียามู รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.) เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด บริเวณจุดทางโค้งถนนทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ (ยะลา-เบตง) หน้าป่าช้าจีน รอยต่อ ม.๑ ต.บันนังสาเรง กับ ม.๗ ต.บุดี อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. เป็นเหตุให้ ปลัดป้องกันอำเภอเมืองยะลา และเจ้าหน้าที่ อส. และ ชรบ. ได้รับบาดเจ็บ จำนวน  ๗ ราย ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงดึกของวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๔ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลยะลา  อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.

Top