กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๕ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.รัฐพล  ลุนพล ร.น.รอง ผอ.สปรมน.๑ สง.ปรนม.ทร./รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ธ. (ท.) เช้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ถ.วงเวียน ๒ อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.

Top