กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 3 ส.ค. 65 เวลา 13.00 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ให้การต้อนรับคณะชุดตรวจจาก สนย.กอ.รมน. ณ ป่าดงทำเล - ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี พล.ต.สุรพงษ์ อยู่พร้อม รอง ผอ.สนย.กอ.รมน. เป็น หน.คณะ

Top